# נושא ההתקשרות תאריך קבלת החלטה עיקרי ההחלטה ונימוקיה
 
770 הגדלת תקציב התקשרות עם חברת תיגבור 5.1.2020
769 הארכת התקשרות עם מל"ם שכר לצורך הפקת תלושי שכר ודוחות שירות 5.1.2020
768 מתן שירותי תחזוקה עבור מערכות NOTIFIER לגילוי וכיבוי אש ולגילוי 5.1.2020
767 רכישת מתקן אחסון למערכות המידע הניהוליות 6262 מכוח מכרז חשכ"ל 26.1.2020
766 שדרוג, אחזקה ותמיכה למערכת ניהול נכסים 5.1.2020
760 הארכת התקשרות עם אופטימייז ניהול סיכונים בע"מ 8.7.19
759 אישור התקשרות עם TIETO 24.3.19
758 אישור רכש מחשבים ניידים במסגרת מכרז חשכ"ל 10.3.19
757 הרחבת התקשרות עם חברת יפת אביזרי גז לאספקת חלפים למבערים תוצרת Unigas 8.12.19
756 התקשרות עם חברת בזק לשירותי תקשורת 29.12.19
755 הרחבת התקשרות עם סילברנט למערכת תשלום מט"ח 22.12.19
754 הרחבת התקשרות עם הראל טכנולוגיות מידע לאחזקת שרתים למערכת הסקדה 15.12.19
753 הרחבת התקשרות עם חברת שיא הגיא לאספקת חלפים למבערים תוצרת Weishaupht 8.12.19
752 אישור ספק יחיד והתקשרות עם חברת אפקון לרכזות גילוי וכיבוי אש תוצרת SIMPLEX 8.12.19
751 אישור ספק יחיד והתקשרות עם חברת טנסור למערכות  SOCOMEC 8.12.19
750 הרחבת התקשרות עם חברת AFCON IDS לאספקה ולתחזוקה של ציוד SCADA 8.12.19
749 רכש מחשבים במסגרת מכרז חשכ"ל 1.12.19
748 הרחבת התקשרות לשירותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה עם T&M 24.11.19
747 הרחבת התקשרות עם מנוליד לשירותי תחזוקת מזגנים 17.11.19
738 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לתחזוקה ואספת חלפים למערכות אל-פסק תוצרת SOCOMEC הודעה הודעה
737 הרחבת התקשרות עם חברת לוגיסטיקר לשירותי לוגיסטיקה וניהול מלאי לאתרי אחסנה 10.11.2019
736 הרחבת התקשרות עם אדוונטק בפרויקט ממשק מובייל MAXIMO 10.11.2019
735 שדרוג מכשירי סלולר 10.11.2019
734 שירותי ניהול תיקי השקעות 6.10.2019
733 הרחבת התקשרות עם אפקון לעבודות פיתוח בסימונה 6.10.2019
732 בקשה לאישור התקשרות לבחינת התכנות הקמת מקטע ימי והולכת גז מישראל לאירופה 15.9.2019
731 הרחבת התקשרות עם בינת בפרויקט firewall 15.9.2019
723 מתן שירותי ייעוץ בתחום היערכות להתמודדות עם אירועי חירום ושת"פ עם משטרת ישראל 17.2.19
722 הארכת התקשרות עם חיסונים פיננסים לשירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות 2.9.19
721 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת ציוד FEP למערכת הSCADA 2.9.19
720 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת רישוי למערכת הSCADA 2.9.19
719 בקשה לאישור אחזקה ותמיכה למערכת הדוקומנטום 2020 עם נס איי. טי בע"מ 2.9.19
718 הארכת התקשרות עם גורן קפיטל לשירותי ייעוץ פיננסי 25.8.19
717 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת ציוד למערכת הSCADA 4.8.19
716 פנייה להרחבת התקשרות- Micoperi 21.7.19
715 הרחבת התקשרות ומימוש אופציה עם חברת פלאפון תקשרות בע"מ לשירותי תקשורת ניידת 15.7.19