# נושא ההתקשרות תאריך קבלת החלטה עיקרי ההחלטה ונימוקיה
 
702 הארכת התקשרות עם ביפול לקבלת שירותי פיקוח וייעוץ הנדסי לקו הימי 23.6.19
701 אישור ספק יחיד למתן שירותי אחזקה מונעת למערכת MAXIMO- אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ 16.6.19
700 הרחבת התקשרות עם חברת י.א.ש פרויקטים ובטיחות בע"מ 16.6.19
699 הרחבת התקשרות עם חברת שלמה תחבורה (2007) בע"מ שירותי השכרת רכב 2.6.19
698 חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  2020-2019 עם המבטח הפניקס 27.5.19
697 הרחבת התקשרות עם פהאן קנה ניהול בקרה בע"מ 27.5.19
696 הרחבת התקשרות שירות למזגנים- מנוליד 19.5.19
695 החלפת וסתים בתחנת בז"ן 7.4.19
694 אישור התקשרות עם ספק יחיד "טכנומד מיכשור לבקרה תעשייתית בע"מ" עבור אספקת חלפים למפעילים חשמליים תוצרת AUMA 3.3.19
693 כותרת חסרה 17/3/19
692 אישור ספק יחיד טכנומד HONEYWELL 24/03/2019
690 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה 12.3.2019
682 הארכת התקשרות לשירותי תדלוק ורחיצת רכבים עם חברת פזומט מקבוצת פז בע"מ. 5.5.2019
681 הארכת התקשרות עם חב´ טווס לשירותי ניקיון 17.3.2019
680 אישור הרחבת התקשרות עם חברת WOOD 18.4.2019
679 בחירת חברת הפקה לארגון נופש שנתי בארץ לעובדי החברה 11.4.2019
678 הגדלת תקציב התקשרות חעם חברת "מפעיל" 7.4.2019
676 הרחבת התקשרות עם מל"מ שכר בקשר למתן שירותי חשבות שכר 11.4.2019
675 מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות- הארכת התקשרות 7.4.2019
667 אחזקת שרתים במסגרת מכרז חשכ"ל למערכת הסקדה 3.3.2019
666 הארכת התקשרות – ייעוץ ופיקוח על עבודות ימיות – ביפול 3.3.2019
665 הארכות התקשרות לאספקת ציוד טכני מתכלה למרכזי דרום, צפון ומרכזׁ ׁ(כל מתכת מידן, אלמוג ציוד טכני, קמחי כלי עבודה) 24.2.2019
664 הרחבת התקשרות עם אפקון בקרה ואוטומציה – רכש חלפים וגלאים לרכזות simplex 24.2.2019
663 אישור התקשרות עם חברת טכנומד מכשור לבקרה תעשייתית בע"מ לצורך קבלת שירותי אספקת חלפים ואביזרים למתקני PRMS תוצרת Honeywell 24.2.2019
662 התקשרות המשך עם הפניקס לחידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 2019-2020 10.2.2019
661 אישור ספק יחיד- בלאס צבי - למתן שירותי תחזוקה, בדיקת תקינות ואספקת חלפים לפורקי לחץ לתחום הגז הטבעי 3.2.2019
660 הארכת הסכם למתן שירותי ייעוץ שמאות מקרקעין עם חבקין שמאים 27.1.2019
659 פרויקט הפעלת ממשק מובייל ים MAXIMO 20.1.2019
658 הארכת התקשרות עם חיסונים פיננסיים לשירותי ייעוץ ניהול תיקי לקוחות 20.1.2019
657 הארכת התקשרות עם חיסונים פיננסיים לשירותי ייעוץ ניהול תיקי לקוחות 20.1.2019
650 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת חלפים ותחזוקה למפעילים חשמליים תוצרת AUMA 10.3.19 הודעה הודעה
649 אחזקה לשרתים 5.9.2018
648 שירותי מאגר פרטי קשר של אנשי תקשורת וריכוז והעברה של לקטי עיתונות, רדיו, טלוויזיה ותקשורת 25.11.2018
647 כתיבת פרוטוקולים 17.9.2018
646 שרותי ניקיון ותחזוקה 9.12.2018
645 הרחבת התקשרות במסגרת הפרויקט דוברת ירדן 11.11.2018
644 תכנון הנדסי מפורט לפרויקט חיבור תחנת הכח אורות רבין 21.10.2018
643 תכנון סטטוטורי והנדסי מפורט לפרויקט חיבור תחנת הכח צומת אנרגיה 21.10.2018
642 Hydrocarbon Accounting Software 17.9.2018
641 הרחבת התקשרות עם מודקון למתן שירותי בדיקה, כיול ותיקון גלאים 28.10.2018
640 המשך התקשרות עם "ספק יחיד" לשירותי אחזקה ותמיכה במערכת SAP Business One . לשנת 291 19.12.2018
639 הרחבת התקשרות לתמיכה SAP 2018 21.10.2018
638 אישור תקציב והארכת התקשרות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה אלקטרוניות למתקני החברה 9.12.2018
637 הגדלת התקשרות שירותי משאבי אנוש 13.11.2018
636 הגדלת תקציב התקשרות לצורך קבלת שירותי אספקה ואחזקה של מכונות הדפסה 15.10.2018
635 הרחבת התקשרות לשירותי אבטחה 23.12.2018
634 רכישת מתקן אחסון למערכות המידע הניהוליות 2.12.2018
633 רכישת מתקן אחסון למערכות המידע הניהוליות 2.11.2018
632 רכישת מיישרי זרם 31.12.2018
631 ביטוח משרדים וחבות מעבידים 17.12.2018
630 התקשרות המשך בנושא בדיקת עלויות הקו הימי לצורך פשרה 21.10.2018
629 הארכת התקשרות והגדלת תקציב 17.9.2018
628 הארכת התקשרות והגדלת תקציב 17.9.2018
627 התקשרות המשך עם חברת אקסלרייט אנרג´י לקבלת שירותי תקשורת נתונים לוויינית 5.9.2018
626 אישור התקשרות מערכת חילול דוחות להעברת גז. 17.9.2018
625 השכרת רכבים 15.10.2018
624 הארכת התקשרות והגדלת תקציב 17.9.2018
623 שירותי פיקוח ממוני בטיחות 31.12.2018
622 שירותי ייעוץ ואחזקה לדוודים ולמבערים 14.10.2018
621 רכש firewall 12.9.2018
620 שירותי תקשורת 21.10.2018
619 הארכת התקשרות עם ספק טכני ציוד מתכלה חשמל 19.12.2018
618 הרחבת התקשרות למתן שירותי תיקון והתקנה של רשת למניעת מטרדי ציפורים בתחנת PRMS דליה 28.10.2018
617 שירותי קצין בטיחות רכב 17.12.2018
616 הארכת התקשרות עם ספק יחיד אספקה ותחזוקה של ציוד 4.11.2018
615 הארכת התקשרות למתן שירותי השכרת רכב. 12.8.18
614 הרחבת התקשרות עם חברת מדי תעש למכשור תוצרת Beame 19.8.18
613 רכש מחשבים ניידים מכוח מכרז חשכ"ל 12.8.18
612 הארכת התקשרות והגדלת תקציב חיסונים פיננסים למתן שירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות 28.8.18
611 הארכת התקשרות לשירותי ייעוץ שמאות מקרקעין 19.8.18
610 הארכת התקשרות למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב ואישור פרסום מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה 19.8.18
609 אספקת דלק ולשטיפת רכבים 8.7.18
608 אישור התקשרות לשדרוג מערכת הדוקומנטום. 24.6.18
607 תכנון שינויים בתחנת הגפה קישון 15.7.18
606 אישור התקשרות אספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה חכמות תוצרת חברת Pipe CP Ltd 22.7.18
605 אישור התקשרות רכזות גילוי וכיבוי אש. 1.7.18
604 הארכת התקשרות בגין מתן שירותי אספקת גלילי גזי כיול למערכות גז כרומטורגף 15.7.18
603 הרחבת התקשרות לצורך תוספת תשלום פרמיה בגין פעילות ה- Hot Tapping ביטוח חבויות. 15.7.18
602 הארכת התקשרות בגין פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ופוליסת POSI 24.6.18
591 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - מתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים לפורקי לחץ (PSV) לתחום הגז הטבעי 13.1.2019
580 הארכת התקשרות עם קבלן חצר לעבודות הנדסה אזרחיות 17.6.2018
562 הרחבת התקשרות למתן שירותי ייעוץ בתמחור עסקאות החלף 10.6.2018
561 התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל לקבלת שירותי תחזוקה לרשת התקשורת של מערכת ה- SCADA 10.6.2018
560 הוספת רישוי והכנת מערכת לשדרוג מערכת ה- SCADA 10.6.2018
559 הרחבת התקשרות למתן שירותי פיקוח ממוני בטיחות 4.6.2018
558 הארכת התקשרות לקבלת שירותי תקשורת PTT 23.5.2018
557 קבלת שירותי ייעוץ תקשורת, דוברת ויחסי ציבור 15.5.2018
556 הרחבת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וביטוח POSI 13.5.2018
555 התקשרות עם ספק יחיד לתשלום מט"ח לספקי חו"ל במערכת Sap Business One 15.4.2018
554 הרחבת התקשרות לצורך שדרוג ואבטחת מידע של מערכת ה- SCADA 13.5.2018
553 רכש מחשבים נייחים במסגרת מכרז חשכ"ל - מאי 2018 13.5.2018
552 התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ולציוד בטיחות תוצרת Drager Safety AG & Co. KGaA 6.5.2018
551 הרחבת התקשרות למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח 29.4.2018
550 הרחבת התקשרות - שירותי חשבות במיקור חוץ - עדכון שכ"ט 29.4.2018
549 הרחבת התקשרות לצורך השגה במיסוי מקרקעין - כתב הסכמה עם קיבוץ רגבים 29.4.2018
547 הרחבת התקשרות לאספקת חלפים ואביזרים מתכלים בתחום החשמל 25.3.2018
546 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי אחזקה לדיזל גנרטורים בחירום 25.3.2018
545 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי בדיקה, כיול ותיקון מכשירים 25.3.2018
544 חידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 18.3.2018
543 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי פיקוח וייעוץ הנדסי לקו הימי 13.3.2018
542 התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 13.3.2018
541 הרחבת התקשרות לצורך מתן שירותי בדיקה, כיול ותיקון פורקי לחץ 4.3.2018
540 סבב הצעות לבחירת חברת הפקות לארגון נופש שנתי בארץ 28.2.2018
539 הרחבת התקשרות עבור רכישת ציוד משרדי 28.2.2018
538 ביצוע חפירות בדיקה במקטע מסילת ציון - בית זית 28.2.2018
537 הרחבת התקשרות לצורך מתן שירותי בדיקה ותיקון גלאים מתוצרת MSA 28.2.2018
536 הארכת התקשרות עם ספק יחיד לקבלת שירותי תחזוקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 28.2.2018
535 הארכת התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי אחזקה 2018MAXIMO 28.2.2018
534 הרחבת התקשרות עם קבלן חצר לביצוע עבודות הנדסה אזרחיות קטנות ובינוניות 18.2.2018
533 הרחבת התקשרות למתן שירותי הדברה במתקני החברה 28.1.2018
532 הארכת התקשרות עם ספק יחיד – אספקה ותחזוקה של ציוד SCADA 28.1.2018
531 הרחבת התקשרות עבור רכישת ריהוט לחדר מהנדסים 28.1.2018
530 הרחבת התקשרות למתן שירותי מיקור חוץ של טכנאי מחשבים 22.1.2018
529 רכש שרת במסגרת מכרז חשכ"ל – ינואר 2018 22.1.2018
528 הרחבת התקשרות להפעלת שעוני נוכחות באתרי PRMS באמצעות רשת תקשורת המיגון של החברה 22.1.2018
527 סבב הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור 15.1.2018
526 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי חשבות בגין שנת 2017 7.1.2018
525 ביצוע חפירות בדיקה במסגרת קו הגז במקטע כפר ברוך – דברת 20.12.2017
524 הרחבת התקשרות לרכישת צנרת ´´36 נוספת לפרויקט ירדן צפון 17.12.2017
523 שירותי אחראית לו"ז (scheduler) במיקור חוץ 3.12.2017
522 הרחבת התקשרות למתן שירותי הדפסות 3.12.2017
521 התקשרות עם רשות העתיקות בפטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירות בדיקה בקו ירדן מצפון מזרח לנווה אור 26.11.2017
520 הרחבת התקשרות למתן שירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות 26.11.2017
519 הרחבת התקשרות למתן שירותי פיקוח צד ג´ 19.11.2017
518 רכש מחשבים ושרתים במסגרת מכרז חשכ"ל 19.11.2017
517 רכש שרת במסגרת מכרז חשכ"ל 19.11.2017
516 הרחבת התקשרות עם תאגיד הבריאות (איכילוב) 19.11.2017
515 הרחבת התקשרות למתן שירותי איוש ותפעול מוקד הביטחון 19.11.2017
514 הרחבת התקשרות לצורך ביצוע עבודות שמאות 15.11.2017
513 הרחבת התקשרות לצורך ביצוע עבודות Line Plug, Hot Tapping בתחנות דור, עפולה ותל קשיש 12.11.2017
512 הרחבת התקשרות לצורך רכישת ציוד מיתוג וניתוב לחיבור תקשורת מהאתרים בפרויקטים החדשים - מערכת התקשרות של מערכת ה- SCADA 5.11.2017
511 הרחבת התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקת תקינות מערכת פה חלפים למערכות SIMPLEX לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 29.10.2017
510 הארכת התקשרות לקבלת שירותי קשר PTT 23.10.2017
509 הרחבת התקשרות למתן שירותי ממונה בטיחות 1.10.2017
508 הרחבת התקשרות עם ספק יחיד – רכישת ציוד SCADA 2018 25.9.2017
507 הכנת מודל דו מימדי לבחינת השפעה הידרולוגית של מקטע סדום – ירדן 17.9.2017
506 הארכת התקשרות לרכישת ביטוח רכוש ואובדן רווחים (פוליסה תפעולית) 7.9.2017
505 העתקת מתקן הגנה קתודית במזור 7.9.2017
504 הרחבת התקשרות לצורך אספקה והתקנה של ברזי אל חזור בתחנת המדידה ירדן צפון 31.8.2017
503 הארכת התקשרות לרכש Plug Valves 27.8.2017
502 הרחבת התקשרות למתן שירותי הדברה במתקני החברה ובמערכת ההולכה 20.8.2017
501 רכישת דיסקים במסגרת מכרז חשכ"ל 13.8.2017
500 הגדלת תקציב עבור חיבור תחנות PRMS חדשות לרשת החשמל 13.8.2017
499 המשך התקשרות עם ספק יחיד – מערכת לחילול דו"חות להעברת גז 6.8.2017
498 הרחבת התקשרות להעסקת מנב"טים 30.7.2017
497 רכש יתירות צנרת ´´36 ו- ´´48 לפרויקטים צפית - קרית גת ודוברת – עמק הירדן 30.7.2017
496 התקשרות עם הרשות לפינוי מוקשים לפרויקט ירדן צפון 9.7.2017
495 הרחבת התקשרות לביצוע עבודות הנדסה אזרחית על ידי קבלן חצר 2.7.2017
494 הרחבת והארכת התקשרות למתן שירותי ייעוץ ופיקוח QA לרכש וייצור צנרת ותחנות PRMS 2.7.2017
493 הרחבת התקשרות למתן שירותי ממונה בטיחות 25.6.2017
492 הרחבת התקשרות למתן שירותי איוש ותפעול מוקד הביטחון 11.6.2017
491 הרחבת התקשרות לביצוע עבודות סיב אופטי במקטע תל קשיש יגור 4.6.2017
490 הרחבת התקשרות למתן שירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות 4.6.2017
470 רכש מחשבים במסגרת מכרז חשכ"ל. 28.5.2017
469 התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח – השתתפות במרכז מבקרים נאות חובב. 28.5.2017
463 סבב הצעות לשירותי תכנון תאומי תשתיות ושמירה תכנונית 14.5.2017
462 התקשרות עם מתכנן לצורך תכנון פרויקט חיבור מאגר כריש ותנין לתחנת דור. 23.4.17
461 הרחבת התקשרות למתן שירותי תכנון תאומי תשתיות ושמירה תכנונית 14.5.2017
460 רכישת שרתים במסגרת מכרז חשכ"ל. 14.5.2017
456 הרחבת התקשרות עם חברה מייעצת למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום הנדסה, הקמה ותפעול 7.5.2017
455 סבב הצעות לרכישת גז למילוי הקו המזרחי 9.4.2017
454 הארכת התקשרות לקבלת שירותי קשר PTT 9.4.2017
453 הרחבת ההתקשרות למתן שירותי פיקוח ממוני בטיחות 3.4.2017
452 הרחבת ההתקשרות עם הספק שמבצע תכנון, ייצור, אספקה והתקנה של סקיד לחיבור בין בז"ן 2 לבז"ן 1 לצורך ביצוע ריתוכי זהב ושינוי אופן ביצוע עבודות הקמה 3.4.2017
451 התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי אספקה ותחזוקה של ציוד SCADA 28.3.2017
450 הרחבת תשלום למבטח תפעולי בגין הוספת מתקנים לכיסוי 28.3.2017
449 חידוש ביטוח דירקטוריון ונושאי משרה 20.3.2017
448 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי תפעול, אחסון וניהול מלאי 20.3.2017
447 הרחבת התקשרות לתכנון תחנת PRMS סוגת 20.3.2017
446 התקשרות עם ספק יחיד לצורך אספקת חלפים ותחזוקה למפעילים חשמליים, בהיותו הספק היחיד של המפעילים תוצרת AUMA 14.3.2017
445 הרחבת התקשרות למתן שירותי אבטחה - סיור בקו המזרחי 8.3.2017
444 הרחבת התקשרות לצורך הכנת תכנית ניהול סביבתי כחלק מתכנון הנדסי מפורט לחיבור קידוח לוויתן והקמת תחנת דור 8.3.2017
443 סבב הצעות לתכנון חיבור רצועת עזה למערכת ההולכה. 8.3.2017
442 סבב הצעות למתן שירותי תקשורת, דוברות ויחסי ציבור 8.3.2017
441 סבב הצעות לרכש אביזרים – FITTINGS 28.2.2017
440 הרחבת התקשרות לצורך רכש צנרת עבור פרויקט ירדן צפון 28.2.2017
439 הארכת ההתקשרות למתן שירותי נסיעות לחו"ל 26.2.2017
438 הארכת התקשרות לצורך תחזוקה ושירותי תפעול שוטף ופיתוחים למערכת ה- GIS - ספק יחיד 26.2.2017
437 הרחבת התקשרות לצורך מתן שירותי שמאות מקרקעין 26.2.2017
436 הרחבת התקשרות לצורך רכש צנרת "36 עודפת כיתירות לפרויקט צפית - קרית גת 26.2.2017
435 סבב הצעות לרכש Ball Valves לפרויקטים צפית – קרית גת ודור 22.2.2017
434 הרחבת ההתקשרות לצורך התקנת מערכת התקשורת של ה- SKADAD בפרויקטים חדשים בהקמה 14.2.2017
433 הרחבת התקשרות למתן שירותי לוגיסטיקה וניהול אתרי אחסנה 14.2.2017
432 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי רחיצת בוץ "גחון" 14.2.2017
431 הרחבת התקשרות למתן שירותי מנוף והובלה 5.2.2017
430 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי ניהול תיק השקעות 5.2.2017
429 הרחבת ההתקשרות עבור ביטוח מלחמה וטרור וחבויות 31.1.2017
428 הארכת התקשרות למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים - ספק יחיד 22.1.2017
427 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי קווי נתונים 22.1.2017
426 ספק יחיד – שירותי תחזוקה למוצר IBM MAXIMO 15.1.2017
425 רכש מחשבים במסגרת מכרז חשכ"ל 15.1.2017
424 סבב הצעות לביצוע עבודות צנרת מקטע צפית - קרית – גת וירדן צפון 15.1.2017
423 הארכת התקשרות למתן שירותי ניהול מלאי ולוגיסטיקה 8.1.2017
422 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע פיקוח בפרויקט ירושלים מזרח 3.1.2017
421 סבב הצעות לאספקת תחנת מדידה ירדן צפון 26.12.2016
420 הרחבת התקשרות לסיום מערכת רישום מסחר 26.12.2016
419 הרחבת התקשרות למתן שירותי פיקוח צד ג´ 18.12.2016
418 הרחבת התקשרות עם הספק שמבצע תכנון, ייצור, אספקה והתקנה של סקיד לחיבור בין בז"ן 2 לבז"ן 1 לצורך אספקה והתקנה של לוח חשמל ועבודות חשמל בחדר בקרה 18.12.2016
417 הרחבת התקשרות לתכנון פרויקט דוברת – ירדן 18.12.2016
416 חידוש ביטוח חבות מעבידים ומשרדים 14.12.2016
415 סבב הצעות לרכש Hot Bends עבור פרויקטים הכפלה דרומית וירדן צפון 11.12.2016
414 הצטרפות למכרז חשכ"ל לרכש סלולרי 4.12.2016
413 הארכת התקשרות לצורך קבלת שירותי השכרת רכב בהתאם למכרז חשכ"ל 4.12.2016
412 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי דפוס והעתקות 4.12.2016
411 סבב הצעות לרכש צנרת לפרויקט ירדן צפון 27.11.2016
410 הרחבת התקשרות למתן שירותי אבטחה למערכת ההולכה ולמתקני החברה 27.11.2016
409 הרחבת התקשרות לצורך קבלת שירותי ניקיון 23.11.2016
408 ספק יחיד - אביזרי גז טבעי בקטרים של עד ´´1 13.11.2016
407 הרחבת התקשרות לצורך העסקת מנהלי ביטחון 8.11.2016
406 סבב הצעות לביצוע עבודות הנחת צנרת בתחנת PRMS חדרה OPC 8.11.2016
405 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי תקשורת נתונים לוויינית 30.10.2016
404 הארכת התקשרות לצורך קבלת שירותי השכרת רכב בהתאם למכרז חשכ"ל 30.10.2016
403 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירות בדיקה בתוואי פרויקט ירושלים מזרח 30.10.2016
402 הצטרפות למכרז חשכ"ל לצורך חידוש אחזקת מתקן אחסון ברשת הניהולית 21.9.2016
401 הרחבת התקשרות לצורך חשיפת תחנת הגפה קישון לצורך ביצוע עבודות PIG במקטעים תל קשיש קישון וקישון – חיפה חח"י 13.9.2016
400 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירות בדיקה בנילית 4.9.2016
399 הארכת התקשרות עם ספק יחיד לריכוז הנדסי של פרויקטים בתכנון ואחזקה של מערכת ההולכה הגז הטבעי ביבשה ובים 4.9.2016
398 מערכת לחילול דו"חות להעברת גז - ספק יחיד 4.9.2016
397 סבב הצעות לבחירת קבלן לביצוע חפירות הצלה בתוואי פרויקט ירושלים מזרח 28.8.2016
396 פטור ממכרז פומבי לצורך תכנון מיגון למתקני החברה 28.8.2016
395 סבב הצעות לרכש צנרת CASING בקוטר "48 עבור פרויקט שורק – צפית 14.8.2016
394 הרחבת ההתקשרות לרכש צנרת ´´12 עבור פרויקט חדרה OPC 14.8.2016
393 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירות בדיקה בפרויקט נילית 14.8.2016
392 הרחבת ההתקשרות עבור עבודות שיקום נופי ברצועת כביש 6 במקטע יד חנה חגית 14.8.2016
391 הרחבת ההתקשרות לאספקת ציוד טכני 31.7.2016
390 הרחבת ההתקשרות לביצוע תכנון, ייצור, אספקה והתקנה של סקיד לחיבור בין בז"ן 2 לבז"ן 1 25.7.2016
389 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירת בדיקה במקטע הצפוני בקו המזרחי 3.7.2016
359 פטור ממכרז פומבי עבור אספקת מים למתקני החברה 19.6.2016
358 פטור ממכרז פומבי לצורך אספקת חשמל לכלל מתקני החברה 19.6.2016
357 הרחבת התקשרות לקבלת שירותי ייעוץ בנושא שמאות מקרקעין 16.6.2016
356 פטור ממכרז פומבי לצורך חיבור תחנות גז חדשות לרשת החשמל 16.6.2016
355 סבב הצעות לבחירת קבלן צנרת לפרויקט אלון תבור 5.6.2016
354 הצטרפות למכרז חשכ"ל לצורך קבלת שירותי תקשורת 29.5.2016
353 התקשרות עם יועץ זר לצורך קבלת שירותי ייעוץ להקמת מצוף ימי 29.5.2016
352 סבב הצעות לתכנון הכפלה במקטע דוברת תל קשיש 29.5.2016
351 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חיתוכי בדיקה במקטע הצפוני בקו המזרחי 26.5.2016
350 הרחבת התקשרות לצורך עדכון סקר סיכונים תפעולי משנת 2011 8.5.2016
349 מכרז פומבי למתן שירותי מעבדה 1.5.2016
348 הרחבת התקשרות לפיתוח אתר מסחר בגז 1.5.16
347 הרחבת התקשרות עם יועץ לניהול סיכונים לצורך ביצוע סקר סיכונים כולל 21.4.2016
346 סבב הצעות לתכנון - חיבור לוייתן לתחנת דור 10.4.16
345 חידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 2016-2017 4.4.2016
344 הארכת התקשרות למתן שירותי פיקוח ממוני בטיחות 4.4.2016
343 סבב הצעות לתכנון ואספקת תחנת PRMS ניידת לחירום 4.4.2016
340 תחזוקה ושירותי תפעול שוטף ופיתוחים למערכת ה- GIS - ספק יחיד 6.3.2016
339 הרחבת התקשרות למתן שירותי סקר ימי 29.2.2016
337 הרחבת התקשרות לצורך תשלום בגין שיקום נופי בפרויקט הקו המזרחי 21.2.2016
336 הארכת התקשרות עם ספק יחיד – אספקה ותחזוקה של ציוד SCADA 21.2.2016
335 הארכת התקשרות עם ספק יחיד לריכוז הנדסי של פרויקטים בתכנון ואחזקה של מערכת הולכת הגז הטבעי ביבשה ובים 8.2.2016
334 הארכת התקשרות לרכש Plug Valves 14.2.2016
333 הצטרפות למכרז חשכ"ל לשדרוג תשתית המחשוב במערכת הסקדה 2016 14.2.2016
332 קבלת קבצי עיתונות 1.2.2016
331 הרחבת התקשרות לפרסום מודעות בעיתון 24.1.2016
330 סבב הצעות לבחירת קבלן לביצוע עבודות צנרת לפרויקט באר טוביה - צפית 17.1.2016
329 סבב הצעות לרכש צנרת לפרויקט באר טוביה – צפית 17.1.2016
328 ביצוע תיעוד פגיעה בעתיקות במקטע גבעת כוח – מחלף קסם בקו המזרחי 17.1.2016
327 מתן שירותי אחזקה 2016 MAXIMO – שירותי אחזקה למוצר IBM MAXIMO 17.1.2016
326 הארכת התקשרות למתן שירותים סלולאריים 11.1.2016
325 הארכת התקשרות לביצוע עבודות צלילה ועבודות ימיות 11.1.2016
309 הארכת התקשרות לצורך חידוש וטיפול בפוליסת מלחמה וטרור של החברה. 3.1.2016
308 סבב הצעות לאספקת PRMS עבור תחנת OPC חדרה. 3.1.2016
307 הרחבת התקשרות לביצוע עבודות בקו המזרחי מקטע דרומי – דרכי גישה לתחנות חדשות. 25.10.2015
306 העלאת דמי פרונטינג במסגרת פוליסת ההקמה של החברה. 29.11.2015
305 הרחבת התקשרות עם הברוקר עבור פוליסת הקמה לפרויקטים חדשים. 29.11.2015
304 הרחבת התקשרות למתן שירותי אחראית לו"ז במיקור חוץ. 6.12.2015
303 הרחבת התקשרות למתן שירותי חשבת שכר במיקור חוץ ולשכת שכר. 27.12.2015
302 סבב הצעות לתכנון תחנת PRMS בשטח תחנת כוח מנא"י חדרה (OPC), תחנת הגפה חופית חדרה ועבודות בטח תחנת חדרה PRMS. 27.12.2015
301 הרחבת התקשרות למתן שירותי ארכיב. 27.12.2015
300 הרחבת התקשרות למתן שירותי מעבדה לתחנות הגז הטבעי. 20.12.2015
299 אחזקה SAP 2016– שירותי תחזוקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One. 13.12.2015
298 הרחבת התקשרות לצורך חידוש וטיפול בפוליסת החבויות. 6.12.2015
297 הרחבת התקשרות ירושלים מערב לתכנון PRMS בתחנת מסילת ציון. 6.12.2015
295 הרחבת התקשרות לשירותי ליסינג תפעולי. 22.11.15
294 הארכת התקשרות למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום Quality Assurance ופיקוח הנדסי לרכש וייצור צנרת גז ותחנות PRMS לפי תקן 3650 NEN 22.11.2015
292 הגדלת רכש שרוולים נוספים לטובת פרויקט הקו המזרחי מקטע דרומי. 15.11.2015
291 הרחבת התקשרות - שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות למערכות כיבוי אש ומערכות גילוי גזים מתוצרת Simplex. 15.11.2015
290 הצטרפות למכרז חשכ"ל לקבלת שירותי קשר PTT. 15.11.2015
289 הרחבת והארכת התקשרות לקבלת שירותי קשר PTT. 15.11.2015
288 הארכת התקשרות לצורך המשך קבלת שירותי ארכיב. 15.11.2015
287 סבב הצעות לביצוע עבודות צנרת לתחנת PRMS רידינג חלוקה והחלפת מגופים בתחנת ההגפה רידינג. 8.11.2015
286 העתקת מתקני הגנה קתודית ביסודות צפון ובמזור. 8.11.2015
285 הרחבת התקשרות עם חברות הדירוג האשראי לקראת הרחבת סדרה ד´ 27.10.2015
284 הארכת התקשרות למתן שירותי אבטחה למערכת ההולכה ולמתקני החברה 25.10.2015
283 הגדלת רכש שרוולים נוספים לטובת פרויקט הקו המזרחי מקטע דרומי 20.11.2015
282 הארכת התקשרות – הסכם לביצוע עבודות צלילה ועבודות ימיות 18.10.2015
281 הצטרפות למכרז חשכ"ל לקבלת שירותי קווי נתונים 11.10.2015
280 הגדלת תקציב התקשרות למתן שירותי מנהל ביטחון מרחבי 11.10.2015
270 הרחבת התקשרות לצורך הרחבת תחנת חגית בקו המזרחי 16.8.2015
268 פטור ממכרז פומבי לצורך ביצוע חפירת בדיקה - מקטע נתב"ג – ניצני עוז קו מזרחי 5.8.2015
266 אישור התקשרות לשדרוג מערכת הבקרה HMI 26.7.2015
265 הרחבת התקשרות לשירותי איוש והפעלת מוקד ביטחון 26.7.2015
264 הרחבת התקשרות למתן שירותי פיקוח קווים למערכת ההולכה הארצית 12.7.2015
263 הרחבת התקשרות עם מנהל תכנון לצורך מתן שירותי מיקור חוץ באגף ההנדסה 7.7.2015