# נושא ההתקשרות תאריך קבלת החלטה עיקרי ההחלטה ונימוקיה
 
723 מתן שירותי ייעוץ בתחום היערכות להתמודדות עם אירועי חירום ושת"פ עם משטרת ישראל 17.2.19
722 הארכת התקשרות עם חיסונים פיננסים לשירותי ייעוץ ניהול תיקי השקעות 2.9.19
721 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת ציוד FEP למערכת הSCADA 2.9.19
720 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת רישוי למערכת הSCADA 2.9.19
719 בקשה לאישור אחזקה ותמיכה למערכת הדוקומנטום 2020 עם נס איי. טי בע"מ 2.9.19
718 הארכת התקשרות עם גורן קפיטל לשירותי ייעוץ פיננסי 25.8.19
717 הרחבת התקשרות עם Afcon - IDS לצורך אספקת ציוד למערכת הSCADA 4.8.19
716 פנייה להרחבת התקשרות- Micoperi 21.7.19
715 הרחבת התקשרות ומימוש אופציה עם חברת פלאפון תקשרות בע"מ לשירותי תקשורת ניידת 15.7.19