# נושא ההתקשרות תאריך פרסום מועד אחרון להגשת פניות הודעות
 
1223 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות תוצרת Johnson Controls מסוג Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 17.6.2024 14.7.2024
1214 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת אביזרים וחלפים של חברת Honeywell 15.5.2024 5.6.2024
1204 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירות, תחזוקה חלפים ואספקת מד כיול תוצרת Beamex 15.4.2024 19.5.2024
1200 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל 19.3.24 2.4.2024
1189 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכישה של מערכת ניטור צינור על בסיס אופטיקה בסיב האופטי - חברת Prima Photonics LTD 13.3.2024 31.3.2024
1188 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת חשמל למתקן החברה "אשקלון IPP" באמצעות חברת פרק אנרגיה אשקלון בע"מ 11.3.2024 24.3.2024
1184 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לתחזוקה ואספקת חלפים למערכות אל-פסק תוצרת COCOMECS.A 21.2.2024 4.3.2024
1183 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאחזקה ותמיכה עבור מערכת ה- MAXIMO 21.2.2024 13.3.2024
1182 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת רשיונות תוכנה למחשבי זרימה, תוצרת Kelton Engineering Limitet 5.2.2024 20.2.2024
1171 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת מפעילים חשמליים המיוצרים על ידי חברת AUMA 29.1.24 14.2.24
1170 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי אחזקה ובדיקות תקופתיות למערכות אל פסק תוצרת EATON 24.1.24 7.2.2024
1169 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה, אחזקה ותמיכה עבור מערכת ה- SCADA 16.1.2024 5.2.2024
1166 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך נסיעות בכביש 6 - דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ 08.01.2024 31.1.2024
1165 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך נסיעות במנהרות הכרמל - קבוצת כרמלטון בע"מ 08.01.2024 31.1.2024
1159 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי בדיקה תיקון ומעבדות כיול למונים אולטרסוניים תוצרת SICK Sensors Ltd 20.12.23 3.1.2024
1144 ייצור ואספקת מגביל מתח PCRX 09.10.2023
1130 אספקת מגביל מתח PCRX 4.9.2023 27.9.2023
1118 קבלת שירותי מידע בתחום הגז. 31.7.2023
1114 שירותי רכישה ותמיכה לתוכנת AutoCAD 03.07.2023
1107 שירותי מידע בתחום משק הגז 12.7.2023 26.7.2023 הודעת ספק יחיד הודעת ספק יחיד
1106 שירותי תחזוקה ותמיכה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש 27.06.2023
1103 אספקת חלפים למערכות GC ומחשבי זרימה תוצרת ABB 13.06.2023
1084 כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי רכישת מנויים לתוכנת AUTOCAD 22.5.2023 24.6.2023 בשעה 16:00 הודעת ספק יחיד הודעת ספק יחיד
1083 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ואספקת חלפים למערכות GC ומחשבי זרימה תוצרת ABB 22.5.2023 7.6.2023 בשעה 12:00 הודעת ספק יחיד הודעת ספק יחיד
1072 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכש ציוד תוצרת THIELMANN ENERGIETECHNIK GMBH 6.3.2023 22.3.2022 בשעה 12:00 הודעת ספק יחיד הודעת ספק יחיד
1070 שירותי רישוי למערכת Zendesk. 06.02.2023
1068 אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One. 06.02.2023
1053 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת - שירותי רישוי למערכת Zendesk 09.01.2023 24.01.2023 הודעה הודעה
1052 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 09.01.2023 24.01.2023 הודעה הודעה
1032 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות שלJohnson Controls לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים לא יאוחר מיום 15.12.2022 בשעה 16:00 הודעה הודעה
1028 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק חוץ" לקבלת שירותי קורס הכשרת טכנאים בתקן DVGW לא יאוחר מיום 16.11.2022 בשעה 12:00 הודעה הודעה
1012 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים למערכות Johnson Controls לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים לא יאוחר מיום 24.10.2022 בשעה 16:00 הודעה הודעה
1005 שירותי בדיקה ותחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש למערכות NOTIFIER. 25.07.2022
1002 תחזוקה ואספקת חלפים לאנלייזרים תוצרת Michell Instruments Ltd. 11.07.2022
1001 שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול וחלפים עבור גלאים נייחים וניידים תוצרת MSA. 11.07.2022
1000 מתן שירותי הכנת תקנים ישראליים לשחרור טובין מהמכס. 11.07.2022
997 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם עם פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת כספק יחיד לביצוע עבודות תשתית לא יאוחר מיום 24.7.2022 בשעה 15:00
996 הודעת "ספק חוץ" לאספקת חלפים ואביזרים תוצרת חברת Mokveld Valves B.V. לא יאוחר מיום 21.7.2022 בשעה 12:00
995 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - מתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים למערכות NOTIFIER לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים לא יאוחר מיום 21.7.2022 בשעה 12:00 הודעה הודעה
993 שירותי פרסום וקבלת דוחות עסקיים על ספקים. 20.06.2022
992 שירותי פרסום וקבלת דוחות עסקיים על ספקים. 20.06.2022
981 רכישת זכות שימוש במקרקעין ושירותי אחסנה על נמל המפרץ פרויקט אשדוד - אשקלון. 22.05.2022
980 שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ולציוד בטיחות תוצרת Danger 09.05.2022
979 אספקה והתקנה של מערכות אנלייזרים תוצרת Spectra 09.05.2022
978 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי בדיקה והכנת תקנים לשחרור טובין מהמכס עד 6/7/22 בשעה 16:00 הודעה וחוות דעת מקצועית הודעה וחוות דעת מקצועית
977 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ונייחים תוצרת MSA לא יאוחר מיום 30.6.2022 בשעה 15:00
976 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לשירותי תחזוקה ואספקת חלפים לאנלייזרים תוצרת Michell Instruments Ltd. לא יאוחר מיום 30.6.2022 בשעה 15:00 הודעה הודעה
974 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי פרסום בDUNS וקבלת מידע עסקי 31.5.22 לא יאוחר מיום 13.6.2022 בשעה 16:00
973 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי פרסום בBDI CODE וקבלת מידע עסקי 31.5.22 לא יאוחר מיום 13.6.2022 בשעה 16:00
966 שדרוג תכנת ביצוע ובקרת הוראות תשלום מט"ח. 07.03.2022
965 העתקת קטע של צינור דלק במסגרת מקטע דור - חגית 01.03.2022
962 אספקת שירותי רישוי לתוכנת המרת וחתימת קבצים 07.02.2022
959 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ולציוד Drager Safety AG & Co. KGaA בטיחות תוצרת לא יאוחר מיום 3.5.2022 בשעה 12:00 הודעה הודעה
958 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ואספקת חלפים לאנלייזרים תוצרת חברת Endress+Hauser Optical Analysis, Inc לא יאוחר מיום 3.5.2022 בשעה 12:00 הודעה הודעה
953 שירותי אספקת חלפים למפעילים חשמליים תוצרת Rotork 21.02.2022
951 אספקה, אחזקה ותמיכה עבור מערכת SCADA 21.02.2022
945 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי ייעוץ מקצועי, שירות טכני ואספקת חלפים למערכות חימום לא יאוחר מיום 22.3.2022 בשעה 16:00
942 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי שדרוג ואחזקה למוצר משלים להעברות מט"ח לספקים במערכת Sap Business One 21.2.22 לא יאוחר מיום 7.3.22 בשעה 09:00
935 אספקת מפעילים חשמליים לברזים תלת דרכיים תוצרת AUMA 24.01.2022
932 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת מקצועית- אספקה, אחזקה ותמיכה עבור מערכת ה SCADA 31.1.22 לא יאוחר מיום 14.2.2022 בשעה 16:00 הודעה הודעה
931 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 לאספקה, חלפים ושירותי תחזוקה למפעילים חשמליים תוצרת חברת Rotork Controls ו\או Rotork Fluid Systems 24.1.22 לא יאוחר מיום 14.2.2022 בשעה 16:00
930 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוו"ד מקצועית - מתן שירותי מעקב מידע תקשורתי הכוללים איסוף עיתונות כתובה, אינטרנט מערכתי, רדיו וטלוויזיה כולל תמלולים 17.1.22 לא יאוחר מיום 31.1.2022 בשעה 15:00
929 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת - מתן שירותי רישוי עבור מערכת PDF SKY 17.1.22 לא יאוחר מיום 1.2.2022 בשעה 16:00
928 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- אספקת מפעילים חשמליים לברזים תלת דרכיים תוצרת AUMA RIESTER GmbH & Co. KG 3.1.22 לא יאוחר מיום 20.1.2022 בשעה 16:00
926 אספקת חשמל למתקני החברה בז"ן 1 ובז"ן 2. 19.12.2021
924 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לשירותי תחזוקה ואספקת חלפים למערכות אל פסק המיוצרים על ידי חברת SOCOMEC S.A. 5.12.21 לא יאוחר מיום 28.12.2021 בשעה 16:00
917 התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות ואספקת חלפים למערכות של Simplex 07.11.2021
915 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- – אספקת חשמל למתקני החברה ע"י בתי זיקוק לנפט בע"מ 28.11.21 לא יאוחר מיום 15.12.21 בשעה 15:00 הודעה הודעה
911 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – אספקת שירותי ניהול תכנון הנדסי וניהול ופיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות בפרוייקטים לתכנון והקמה של מתקנים וצנרת גז טבעי בלחץ גבוה בסביבה הימית ו 17.10.2021 לא יאוחר מיום 2.11.2021 בשעה 16:00
910 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת - מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים
909 אישור ספק יחיד לשירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל 22.8.2021
904 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם אורקל ישראל למתן שירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל 02.08.2021 18.08.2021
899 אישור התקשרות עם ספק יחיד גיל בר נוי לשירותי תפעול שירותי ענן ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה חכמות תוצרת חברת Pipe CP Ltd 20.6.2021
898 אישור התקשרות עם ספק יחיד בלאס צבי ושות בע"מ לשירותי תחזוקה בדיקות תקינות ואספקת חלפים לשסתומי בטיחות 13.6.21
897 התקשרות בפטור ממכרז עם בזק בינלאומי להגדלת תקציב התקשרות לצורך הוספת פיצ´רים למערכת הלבנת קבצים 3.5.21
895 אישור ספק יחיד לשדרוג תוכנת PULSE. 9.5.2021
890 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לשירותי תפעול, ענן ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה 30.5.2021 לא יאוחר מיום 16.6.2021 בשעה 15:00
889 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - מתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים לפורקי לחץ בתחום הגז הטבעי 19.5.21 לא יאוחר מיום 8.6.2021 בשעה 15:00
887 אישור התקשרות עם ספק יחיד "קונטאל" למוצרי ABB 7.2.2021
886 אישור התקשרות עם ספק יחיד טכנומד לאספקת חלפים ואביזרים של חברת Honeywell 21.3.2021
883 אישור התקשרות עם ספק יחיד "אקסאקטק" לאחזקה מונעת למערכת MAXIMO 21.3.2021
877 בקשה לאישור ספק יחיד "טכנומד" למפעילים חשמליים תוצרת AUMA   28.2.2021
869 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת רשיונות תכנה לשדרוג תוכנת PULSE 11/4/2021 לא יאוחר מיום 3/5/2021 בשעה 15:00
867 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לשירותי אחזקה למוצר IBM Maximo לא יאוחר מיום 16.3.2021 בשעה 16:00
866 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ואביזרים תוצרת HONEYWELL 28.2.2021 לא יאוחר מיום 17.3.2021 בשעה 16:00
865 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ותחזוקה למפעילים חשמליים תוצרת AUMA RIESTER 7.2.21 לא יאוחר מיום 23.2.2021 בשעה 16:00 הודעה הודעה
854 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"- מתן שירותי תחזוקה, כיול, אספקה וחלפים לציוד בקרת זרימה תוצרת ABB 3.1.2020 לא יאוחר מיום 21.1.2021 בשעה 15:00 הודעה הודעה
852 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – אספקת מערכת התרעה לניטור חבלה ודליפות גז 29.12.20 לא יאוחר מיום 14.12.2020 בשעה 16:00
819 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 25.10.2020 לא יאוחר מיום 10.11.2020 בשעה 16:00 הודעה הודעה
818 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לרכישת אורתופוטו סטרימינג - חברת אופק צילומי אוויר 25.10.2020 לא יאוחר מיום 12.11.2020 בשעה 16:00 הודעה הודעה
817 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת מדי זרימת גז טורבינה וחלפים של חברת RMG Messtechnik GmbH 25.10.2020 לא יאוחר מיום 12.11.2020 בשעה 16:00 הודעה הודעה
816 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, כיול, בדיקת תקינות, אספקה וחלפים לגלאים ניידים תוצרת Drager Safty AG & Co 22.9.2020 לא יאוחר מיום 18.10.2020 בשעה 15:00 הודעה הודעה
807 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק חוץ" לאספקת חלפים ואביזרים של חברת Petrogas Gas Systems B.V 12.7.2020 לא יאוחר מיום 29.7.2020 בשעה 16:00
806 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לרכש ציוד תוצרת Schneider Electric 12.7.2020 לא יאוחר מיום 29.7.2020 בשעה 16:00
803 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" רכש ציוד מצלמה קבועה לזיהוי דליפות מתאן 5.7.2020 לא יאוחר מיום 29.7.2020 בשעה 16.00 הודעה הודעה
781 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" -שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות JOHNSON CONTROLS 7.6.2020 לא יאוחר מיום 24.6.2020 בשעה 16.00 הודעה הודעה
780 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת מדי גז טורבינה וחלפים תוצרת RMG MESSTECHNIK לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 16.00
779 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת מפעילים חשמליים תוצרת AUMA RIESTER לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 16.00 הודעה הודעה
778 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת אביזרים תוצרת HONEYWELL לא יאוחר מיום 14.6.2020 בשעה 16.00 הודעה הודעה
773 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד (מוצרי MSA) 26 באפריל 14 במאי 2020
772 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תפעול, שירותי ענן ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה 1.3.2020 לא יאוחר מיום 17.3.2020 בשעה 10:00
744 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים למערכות NOTIFIER 15.12.19 לא יאוחר מיום 1.1.2020 בשעה 16.00 הודעה הודעה
740 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 - מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 24/11/2019 לא יאוחר מיום 5.12.2019 בשעה 16:00 הודעה הודעה
739 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לתחזוקת ואספקת חלפים למערכות אל-פסק תוצרת SOCOMEC 17.1.19 לא יאוחר מיום 5.12.2019 בשעה 16:00 הודעה הודעה
712 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב´ בר טכנולוגיות 28.07.2019 14.08.2019 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב בר טכנולוגיות הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב בר טכנולוגיות
689 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ותחזוקה למפעילים חשמליים תוצרת ROTORK CONTROLS ו/או ROTORK FLUID SYSTEMS 30.6.2019 לא יאוחר מיום 17.7.2019 בשעה 16.00 הודעה הודעה
654 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo 03.04.2019 18.04.2019 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo
601 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ואביזרים של חברת Honeywell International Inc. 24.2.19 15.3.19 בשעה 16.00 הודעה הודעה
592 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - מתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים לפורקי לחץ (PSV) לתחום הגז הטבעי 13.1.2019
586 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים 4.12.2018 19.12.2018 בשעה 16:00 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים
585 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 29.11.2018 10.12.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכתSap Business One הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכתSap Business One
583 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים 31.10.2018 15.11.2018
568 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת – לתוכנת מדף לאיסוף, ארכוב וחילול דוחו"ת בתחום מניית גז טבעי 05.08.2018 16.08.2018
489 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 10.6.2018 28.6.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים
487 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה 13.5.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה
479 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ולציוד בטיחות תוצרת Drager Safety AG & Co. KGaA 14.3.2018 29.3.2018
478 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ונייחים תוצרת MSA 14.3.2018 29.3.2018
476 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי אחזקה למוצר משלים להעברות מט"ח לספקים במערכת Sap Business One 15.2.2018 4.3.2018
475 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 14.2.2018 1.3.2018
464 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – רכישת רישוי ואחזקה מיצרן מערכת דוקומנטום 13.12.2017 27.12.2017
375 : הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת ותחזוקת ציוד שליטה ובקרה 13.3.2017 28.3.2017
373 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים למפעילים חשמליים המיוצרים על ידי חברת AUMA RIESTER GmbH & Co. KG ותחזוקה של המפעילים החשמליים האמורים 13.2.217 28.2.2017
364 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 25.12.2016 12.1.2017
361 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת – מערכת דיודה חד כיוונית לאבטחת פרוטוקול 29.11.2016 14.12.2016
341 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת אביזרי צנרת גז טבעי בקטרים של עד 1" 3.8.2016 23.8.2016
324 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לתוכנת מדף לאיסוף, ארכוב וחילול דוחו"ת בתחום מניית גז טבעי 29.06.2016 13.07.2016
293 שירותי אחזקה למערכת GIS שפותחה ע"י טלדור מערכות מחשבים בע"מ 16.02.2016 01.03.2016
279 כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים 3.1.2016 14.1.2016