# נושא ההתקשרות תאריך פרסום מועד אחרון להגשת פניות הודעות
 
712 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב´ בר טכנולוגיות 28.07.2019 14.08.2019 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב בר טכנולוגיות הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 – מערכת לניהול נכסים חב בר טכנולוגיות
689 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ותחזוקה למפעילים חשמליים תוצרת ROTORK CONTROLS ו/או ROTORK FLUID SYSTEMS 30.6.2019 לא יאוחר מיום 17.7.2019 בשעה 16.00 הודעה הודעה
654 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo 03.04.2019 18.04.2019 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo
601 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקת חלפים ואביזרים של חברת Honeywell International Inc. 24.2.19 15.3.19 בשעה 16.00 הודעה הודעה
592 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - מתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות ואספקת חלפים לפורקי לחץ (PSV) לתחום הגז הטבעי 13.1.2019
586 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים 4.12.2018 19.12.2018 בשעה 16:00 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכש ציוד Schneider Electric Quantum ושילובו במתקן קיים
585 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 29.11.2018 10.12.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכתSap Business One הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(א) לתקנות חובת המכרזים התשנג-1993 - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכתSap Business One
583 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים 31.10.2018 15.11.2018
568 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת – לתוכנת מדף לאיסוף, ארכוב וחילול דוחו"ת בתחום מניית גז טבעי 05.08.2018 16.08.2018
489 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – מתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 10.6.2018 28.6.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Tyco Fire Protection Products לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים
487 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה 13.5.2018 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפת למיישרי זרם ונקודות מדידה
479 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ולציוד בטיחות תוצרת Drager Safety AG & Co. KGaA 14.3.2018 29.3.2018
478 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי תחזוקה, בדיקות תקינות, כיול, אספקה וחלפים לגלאים ניידים ונייחים תוצרת MSA 14.3.2018 29.3.2018
476 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" למתן שירותי אחזקה למוצר משלים להעברות מט"ח לספקים במערכת Sap Business One 15.2.2018 4.3.2018
475 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 14.2.2018 1.3.2018
464 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" – רכישת רישוי ואחזקה מיצרן מערכת דוקומנטום 13.12.2017 27.12.2017
375 : הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת ותחזוקת ציוד שליטה ובקרה 13.3.2017 28.3.2017
373 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים למפעילים חשמליים המיוצרים על ידי חברת AUMA RIESTER GmbH & Co. KG ותחזוקה של המפעילים החשמליים האמורים 13.2.217 28.2.2017
364 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 25.12.2016 12.1.2017
361 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת – מערכת דיודה חד כיוונית לאבטחת פרוטוקול 29.11.2016 14.12.2016
341 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת אביזרי צנרת גז טבעי בקטרים של עד 1" 3.8.2016 23.8.2016
324 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לתוכנת מדף לאיסוף, ארכוב וחילול דוחו"ת בתחום מניית גז טבעי 29.06.2016 13.07.2016
293 שירותי אחזקה למערכת GIS שפותחה ע"י טלדור מערכות מחשבים בע"מ 16.02.2016 01.03.2016
279 כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים 3.1.2016 14.1.2016