# נושא ההתקשרות תאריך פרסום מועד אחרון להגשת פניות הודעות
 
375 : הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת ותחזוקת ציוד שליטה ובקרה 13.3.2017 28.3.2017
373 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים למפעילים חשמליים המיוצרים על ידי חברת AUMA RIESTER GmbH & Co. KG ותחזוקה של המפעילים החשמליים האמורים 13.2.217 28.2.2017
364 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות של Simplex לגילוי וכיבוי אש ולגילוי גזים 25.12.2016 12.1.2017
361 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת – מערכת דיודה חד כיוונית לאבטחת פרוטוקול 29.11.2016 14.12.2016
341 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" - אספקת אביזרי צנרת גז טבעי בקטרים של עד 1" 3.8.2016 23.8.2016
324 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" לתוכנת מדף לאיסוף, ארכוב וחילול דוחו"ת בתחום מניית גז טבעי 29.06.2016 13.07.2016
293 שירותי אחזקה למערכת GIS שפותחה ע"י טלדור מערכות מחשבים בע"מ 16.02.2016 01.03.2016
279 כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים 3.1.2016 14.1.2016
275 שירותי אחזקה למוצר IBM Maximo 09.12.2015 22.12.2015
273 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת - שירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכתSap Business One 25.11.2015 6.12.2015
253 כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירותי תחזוקה ובדיקות תקינות מערכת ואספקת חלפים למערכות כיבוי אש ומערכות גילוי גזים מתוצרת חברת Simplex 16.8.2015 3.9.2015
238 כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שדרוג מערכת הבקרה HMI (ממשק אדם מכונה) 19.3.2015 15.4.2015
223 כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת חלפים למפעילים חשמליים המיוצרים על ידי חברת AUMA RIESTER GmbH & Co. KG ותחזוקה של המפעילים החשמליים האמורים 22.1.2015 11.2.2015
219 כוונה להתקשר עם ספק חוץ - תכנון ואספקת תחנת PRMS ניידת המורכבת בשיטת Plug and Play plant 5.1.2015 25.1.2015
174 כוונה להתקשר עם ספק חוץ - אספקת חלפים עבור המצוף הימי לקליטת LNG 6.10.2014 4.11.2014
172 כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת ותחזוקת ציוד שליטה ובקרה 29.9.2014 28.10.2014
130 כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום הימי 13.3.14 2.4.14
129 כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי טלפוניה סלולארית מחברת "מירס" 5.3.2014 19.3.2014
125 כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי אחזקה למוצר משלים לניהול תקציב ורכש במערכת Sap Business One 23.2.2014 13.3.2014
118 כוונה להתקשר עם ספק יחיד – ספק שירותים לריכוז הנדסי ובקרה של פרויקטים בתכנון ואחזקה של מערכת הולכת הגז הטבעי ביבשה ובים 30.12.2013 19.1.2014