# נושא הערות מסמכים
 
1030 הזמנה לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מציעים למתן שירותי גיוס והשמת עובדים (מס´ 49/2022) מסמכי ההליך מסמכי ההליך
הסכם הסכם
מודעה בעברית מודעה בעברית
מודעה בערבית מודעה בערבית